Karanie milczeniem – jak reagować na toksyczne zachowanie partnera?

Karanie milczeniem - jak reagować na toksyczne zachowanie partnera?

Milczenie może być nie tylko znakomitym sposobem na łagodzenie konfliktów i sporów, ale też niebezpiecznym zjawiskiem wywierania wpływu na życie partnera. Toksyczne zachowania tego typu skutkują bowiem rozwinięciem się szeregu fobii i barier, które stanowią poważny problem w późniejszym życiu miłosnym. Dlaczego karanie milczeniem jest złe? Jak należy zareagować na taką formę szantażu emocjonalnego?

Na czym polega karanie milczeniem?

Toksyczne zachowania w związku służą przejęciu pełnej kontroli nad życiem i emocjami partnera. Przyjmują one formę pozornie mało istotnych gestów i czynów, które w rzeczywistości odciskają swoje piętno na psychice człowieka. Taka sytuacja dotyczy zjawiska karania milczeniem, będącego świadomym unikaniem kontaktu werbalnego – nawet wówczas, kiedy sytuacje dnia codziennego tego wymagają. Jest to pewnego rodzaju forma poniżenia, poprzez które osoba wymierzająca karę próbuje siłą przejąć władzę nad uczuciami drugiej ze stron.

Sytuacje tego typu mogą być ignorowaniem, intencjonalnym unikaniem przebywania w jednym pomieszczeniu lub brakiem reakcji na słowa kierowane w kierunku partnera. Czasami milczenie może wyrządzić większą krzywdę niż najgorsze i najbardziej dosadne słowa, dlatego przyjmowanie takiej postawy jest uznawane przez psychologów za niewłaściwe.

Co więcej, tendencje do traktowania swojego partnera w ten sposób mają określone osoby, na przykład ludzie z zaburzeniami bordeline lub dotknięci chorobą afektywną dwubiegunową, a także grupa osób z syndromem DDA. Karanie milczeniem często wynika ze sposobu wychowania lub intencji względem swojego partnera, jednak niezależnie od właściwej przyczyny tego zjawiska takich działań należy za wszelką cenę unikać. Z kolei obserwacja takiego zachowania u bliskiej osoby oznacza jedno – ten związek lub romans należy jak najszybciej zakończyć.

Toksyczny facet – zachowanie względem „kary milczenia”

Pod względem psychologicznym bardzo ważną rolę odgrywa typ reakcji, która będzie niejako odpowiedzią na karę milczenia. Przejście w obojętny sposób obok problemu nigdy nie kończy się dobrze, ponieważ stanowi to pewnego rodzaju akceptację poniżenia kobiety. Zachowania toksycznej osoby należy „wyłapywać” tak szybko, jak to tylko możliwe. Wówczas należy dokładnie śledzić sposób jego zachowania i rodzaj wykonywanych gestów, a w przypadku braku zaangażowania w rozmowę przejść do bardziej radykalnych działań.

Jeśli widzisz, że tradycyjna konwersacja nie jest możliwa, a poszczególne pytania spotykają się z głuchą ciszą, to należy w jasny sposób zakomunikować o konsekwencjach takiego działania. Należy nakreślić fakt bezcelowości podtrzymywania tego typu atmosfery pomiędzy partnerami oraz zwrócić uwagę na chęć rozwiązania problemu. Warto jednak zaznaczyć, że cel ten można osiągnąć jedynie wtedy, gdy dojdzie do kontaktu werbalnego.

Izolowanie się mężczyzny jest prostą drogą, zmierzającą w kierunku całkowitego zakończenia związku. Zachowania toksycznych ludzi, których najlepszym przykładem jest kara milczenia, potrafią wyrządzić poważne szkody – zarówno w emocjonalności partnerki, jak i przyszłym podejściu do kwestii zaufania. Z tego powodu brak interakcji powinien skutkować jednym działaniem – próbą „odkochania się” i rozpoczęciem życia na nowo.

Czy milczenie zawsze stanowi element kary?

Warto jednak pamiętać o tym, że milczenie może mieć różną charakterystykę. Samo wymierzenie kary jest czymś, z czym utożsamiany jest toksyczny partner. Zachowania tego typu służą osiągnięciu ściśle postawionego celu poprzez wywarcie presji na kobiecie.

Milczenie może mieć jednak również inną, bardziej naturalną formę. Każdy człowiek potrzebuje w swoim życiu chwilowego zamknięcia się we własnym świecie. W takim zachowaniu nie ma nic złego, dlatego nie należy zawsze interpretować milczenia jako sposobu wymierzania kary. Dopiero w sytuacji, w której dystans i brak kontaktu słownego pomiędzy partnerami trwa już pewien czas oraz utracił on znamiona naturalności, można podejrzewać krzywdzące zamiary partnera. Takie zachowania toksyczne w związku nie stanowią obiecującej wizji przyszłości, a relacja najprawdopodobniej wkrótce się rozpadnie.